Gübre Temini ve Uygulama

Bitkilere topraktan alamadığı besin maddelerinin dışarıdan takviye olarak verilmesi gerekmektedir. Bu besin maddelerini çeşitli gübrelerle yapılabildiği bilinmektedir. Bu gübrelerin uygulama zamanları ve miktarları çeşitli özelliklere göre belirlenmektedir. Topraktaki besin eksikliği, hava sıcaklığı, ve toprağın fiziksel durumuna göre karar verilmektedir.

 

Bitkiler ve Çim bitkileri normal yetişme süreçlerinde %70-%80 su ihtiyacı duyarlar. Bazı türlere göre değişkenlik gösterse de uyuma süreçleri haricinde büyük oranda suya ihtiyaç duyarlar. Bünyelerinde bulunan sudan sonra geri kalan bölümleri ise organik maddeden oluşmaktadır. Bu organik maddeler bitki bünyesinin yaklaşık %20-30’sini oluşturmaktadır. Bu Bitkiler yaşam süreçlerinde 16 farklı organik besin maddesine ihtiyaç duyar. Bunlar Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt gibi makro besin elementleri ile Demir, Mangan, Çinko, Molibden, Bakır, Bor ve Klor gibi mikro besin elementlerini topraktan almaktadır.