Ağaç Temini ve Uygulama

Tuna Peyzaj üstlendiği projelerin tamamlanmasında estetik ve işlevsel kaygıların yanı sıra çevrenin korunması bakımı ve onarımını da aynı titizlikte gerçekleştirmektedir. Nitelik ve nicelik yönünden çağdaş bir anlayışa sahip projelerle planlama tasarım ve düzenleme hizmetlerini bir arada sunan Tuna Peyzaj aynı zamanda müşterilerinin isteklerini ön planda tutarak uygulamalarına hayat vermektedir. Proje uygulamalarımızda sağlıklı ve yaşanabilir fiziksel çevreler oluşturmak asıl hedeflerimiz arasında yer alır. Evrensel tasarım yaklaşımımızı projelerimize aktararak bir bütün olarak ele almakta ve uzman ekibimiz tarafından oluşturulan mekanlarda ergonomikliğin ve işlevselliğin bir arada bulunduğu alanlar oluşturmaktayız.

Bahçe sınırına büyük bitkiler, ev veya konutlara yaklaşırken daha alçak boylu bitkiler seçilmelidir. Peyzaj uygulamalarından olan Bitkisel uygulamaları gerçekleştirirken, önce büyük ağaçlar, daha sonra çalılar ve ardından yer örtücüler ve mevsimlik çiçekler dikilmeli, en sonda çim uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Bu alanları oluştururken de 1.sınıf yerli ve ithal ağaç, bitki temin etmekteyiz.