Damla Sulama Sistemleri

Bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi ile taşınıp damlatıcı (drip ) adı verilen araçlarla bitki kök bölgesine damlalar halinde uygulanmasıdır. Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıklarla ve her defasında az miktarda sulama suyu uygulamasıdır. Sulamaya, toprak nemi kaybolmadan başlanır ve bitkiye günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılayacak su verilir.

Damla Sulamanın Avantajları
Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi önlenmektedir.
Arazinin yalnızca belirli bir bölümü ıslatıldığından sulama suyu ihtiyacı azdır ve kısıtlı su kaynağının olduğu alanlarda geniş alan sulanabilir.
Toprak ıslatılan bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyindeki buharlaşma dolayısıyla bitkinin su tüketimi daha azdır.
Bitki kök bölgesinde devamlı ve düşük gerilimle tutulan nem ortamı sağlandığından, suyu topraktan fazla enerji harcamaksızın alır.
Besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda sulama suyuyla birlikte bitki köklerinin geliştiği ortama verildiğinden gübreden en iyi şekilde yararlanılır.
Bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru alan kaldığından sulama sırasında bile bazı tarımsal işlemler kolaylıkla yapılabilir.
Damla sulama sisteminde ilk tesis masraflarının yüksekliğine rağmen, özellikle su kaynağının kısıtlı olması ve ekonomik değeri yüksek bitki tarımının yapılması koşullarında daha geniş alan sulanabildiğinden ve daha fazla ürün alınabildiğinden genellikle ekonomik bir yöntemdir